Auteursarchief: André de Boer (namens team Spirituele Pinksteren)

De tweede editie van ‘Spirituele Pinksteren’ start op zondag 8 mei

 • 08-05 Geest, ziel en lichaam één laten worden
 • 09-05 Liefde voor alles en allen
 • 10-05 Deel krijgen aan de eeuwigheid
 • 11-05 De transfiguratie aanschouwen
 • 12-05 Het licht van de wereld volgen en zijn
 • 13-05 Zelfinwijding op basis van zelfautoriteit
 • 14-05 Opgetrokken worden in een ander gebied
 • 15-05 Vervuld worden van de heilige geest

Degenen die eerder hebben deelgenomen aan een online-programma van Pentagram boekwinkel ontvangen de dagelijkse e-mails in de week voor Pinksteren automatisch. Wie voor het eerst wil deelnemen, kan zich inschrijven via het inschrijfformulier.

De beschouwingen van Spirituele Pasen en Spirituele Pinksteren zijn geïnspireerd op verhalen uit Het evangelie van de heilige twaalven en gepubliceerd in het boek Spirituele Pasen en Pinksteren.

Dit online-programma wordt ook in het Engels aangeboden in de week voor Pinksteren onder de naam Spiritual Pentecost.

WIJ ZIJN HEEL DANKBAAR VOOR UW DONATIES WAARDOOR WE DIT WERK KUNNEN DOEN

De uitstorting van de Heilige Geest, het pinksterverhaal uit de jeugdbijbel van Nita Abbestee

 

1.

Alle dagen waren de twaalf apostelen in Jeruzalem bijeen. Zij verrichtten hun werkzaamheden nauwgezet en spraken met elkaar over de grote, verantwoordelijke taak die hun was opgedragen. Zij verlangden er vurig naar om aan het werk te gaan. Maar Jezus had Lees verder

De wonderbare visvangst, een gedeelte uit de jeugdbijbel van Nita Abbestee

Korte tijd na de opstanding van Jezus bevonden enkele discipelen zich bij het meer van Tiberias. Petrus, die Jezus verloochend had, was er ook bij. Hij was de leider van deze groep mannen.

Petrus keek eens naar de lucht, toen naar het water om te zien of de omstandigheden gunstig waren om uit te varen. Toen zei hij: ‘Vrienden, ik ga vissen!’ De anderen Lees verder

Een selectie van reacties van deelnemers aan Spirituele Pinksteren

Zoooo dankbaar, weer zo’n sieraad te mogen beluisteren. Dank jullie wel voor deze parels, die elk puur zandkorreltje weer kan raken met haar parelmoer. Wauw.
Angelique

Wat een prachtig begin van de dag! Wat fijn om dit “mee “te krijgen. Je wordt er helemaal warm/enthousiast van. Dank hiervoor.
Astrid

In diepe dank voor de aanreiking, wens ik Lees verder

Geest is een manifestatie van God, heeft altijd bestaan en zal eeuwig blijven bestaan, tekst van Peter Deunov of Beinsa Douno

God is in zijn essentie Geest. Geest is een manifestatie van God. Hij heeft altijd bestaan en zal eeuwig blijven bestaan. De Geest is het begin van alle dingen. Er staat geschreven: ‘In den beginne was het Woord.’ Het Woord, dat is de eerste manifestatie van de Liefde in de materiële wereld. En de liefde, dat is de eerste vrucht van de Geest.

Het hoofd van het Woord is de Waarheid. En het hoofd van de Waarheid is de Geest van God. Het is het begin van het begin van alle dingen. Daarom is Lees verder

De zeven adems en het pad van levende ziel naar levende geest

In Genesis 2:7-9 lezen we: ‘en God had de mens geformeerd uit het stof van de aarde en in zijn neusgaten geblazen de adem van het leven – aldus werd de mens tot een levende ziel. En in Genesis 1: 27 lezen we: ‘God schiep de mens naar zijn beeld.’ In een van de brieven van Paulus 1 Corinthiërs 15:45 staat: ‘De eerste mens Adam was een levende ziel, de laatste mens Adam zal zijn een levende geest.’

In deze uitspraken, waarbij wij talloze anderen zouden kunnen voegen van gelijke strekking, liggen grote mysteriën verborgen. En de mens die tot Lees verder

Gebeurtenissen op de dag van Pinksteren, hoofdstuk 182 van Het aquarius evangelie

Toen nu de dag van het pinksterfeest was gekomen, was Jeruzalem vol met vrome joden en proselieten van vele landen. De christenen waren allen in volstrekte harmonie bijeen. En terwijl zij in stil gebed verzonken waren, hoorden zij een geluid als het verwijderd rommelen van een komende storm.

Een vlammend licht verscheen en velen dachten, dat het gebouw in brand stond. Twaalf bollen, die op vuurballen leken, vielen Lees verder

Een selectie van reacties van deelnemers aan de online-module Spirituele Pasen

Wat ben ik blij met deze overdenkingen. Dit geeft deze dagen een extra dimensie, die ik zo mis in het jachtige leven van alledag.
Angèle

Dank voor jullie inzet om deze meditaties als begeleiding in de Stille Week, zo mee te delen. Vooral ook de gesproken teksten. Ik hoor ze aan met Lees verder

Citaten over de heilige geest of trooster uit het evangelie van de heilige twaalven

Nooit zal hij (Johannes de Doper) vlees eten of sterke drank drinken en hij zal vervuld zijn van de heilige geest, al vanaf de moederschoot (1:5).

Toen zei Maria tegen de engel: ‘Hoe kan dit zijn, aangezien ik geen man beken?’
De engel antwoordde: ‘De heilige geest zal over Jozef, uw echtgenoot, komen en de kracht van de allerhoogste zal Lees verder

Lezing van Jacob Slavenburg op woensdagavond 8 april 2015 in Pentagram boekwinkel

INNERLIJK VERNIEUWEN DOOR DE TWEE IN JEZELF ÉÉN TE MAKEN

Lezing van Jacob Slavenburg op woensdag 8 april 2015 in Haarlem over de éénwording van het vrouwelijke en het mannelijke in vroege geschriften

lezing Jacob Slavenburg in Pentagram boekwinkel.147

In vele hermetische en andere gnostieke geschriften wordt de vereniging van vrouw en man gezien als een afschaduwing van de eenwording van de ziel met de geest. In logion 22 van Het evangelie van Thomas adviseert Jezus zijn discipelen om ‘het mannelijke en het vrouwelijke één te maken zodat het mannelijke niet mannelijk zal zijn en het vrouwelijke niet vrouwelijk’.

En in paragraaf 97 van Het evangelie van Filippus staat: ‘De mysteriën van de waarheid zijn zichtbaar geworden in symbolen en afbeeldingen. Het bruidsvertrek zelf is verborgen. Het is het heilige der heiligen’.

Wat willen de schrijvers met zulke mysterietaal duidelijk maken? Waarom hechten zij daar waarde aan? En wat kunnen wij daarmee in ons eigen leven anno 2015?

Cultuurhistoricus Jacob Slavenburg gaat in zijn lezing uitgebreid in op dergelijke vragen. Hij is mede-vertaler van de Nag Hammadi-geschriften in het Nederlands en auteur van vele boeken over gnostiek, esoterie, spiritualiteit, androgynie en het vroege christendom.

 • datum: woensdag 8 april 2015
 • tijd: 20.00 – 22.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)
 • zaal: Pentagram boekwinkel
 • adres: Bakenessergracht 1, 2011 JS Haarlem
 • kosten: € 10,–