Auteursarchief: André de Boer (namens team Spirituele Pinksteren)

Citaten over de heilige geest of trooster uit het evangelie van de heilige twaalven

Nooit zal hij (Johannes de Doper) vlees eten of sterke drank drinken en hij zal vervuld zijn van de heilige geest, al vanaf de moederschoot (1:5).

Toen zei Maria tegen de engel: ‘Hoe kan dit zijn, aangezien ik geen man beken?’
De engel antwoordde: ‘De heilige geest zal over Jozef, uw echtgenoot, komen en de kracht van de allerhoogste zal Lees verder

Lezing van Jacob Slavenburg op woensdagavond 8 april 2015 in Pentagram boekwinkel

INNERLIJK VERNIEUWEN DOOR DE TWEE IN JEZELF ÉÉN TE MAKEN

Lezing van Jacob Slavenburg op woensdag 8 april 2015 in Haarlem over de éénwording van het vrouwelijke en het mannelijke in vroege geschriften

lezing Jacob Slavenburg in Pentagram boekwinkel.147

In vele hermetische en andere gnostieke geschriften wordt de vereniging van vrouw en man gezien als een afschaduwing van de eenwording van de ziel met de geest. In logion 22 van Het evangelie van Thomas adviseert Jezus zijn discipelen om ‘het mannelijke en het vrouwelijke één te maken zodat het mannelijke niet mannelijk zal zijn en het vrouwelijke niet vrouwelijk’.

En in paragraaf 97 van Het evangelie van Filippus staat: ‘De mysteriën van de waarheid zijn zichtbaar geworden in symbolen en afbeeldingen. Het bruidsvertrek zelf is verborgen. Het is het heilige der heiligen’.

Wat willen de schrijvers met zulke mysterietaal duidelijk maken? Waarom hechten zij daar waarde aan? En wat kunnen wij daarmee in ons eigen leven anno 2015?

Cultuurhistoricus Jacob Slavenburg gaat in zijn lezing uitgebreid in op dergelijke vragen. Hij is mede-vertaler van de Nag Hammadi-geschriften in het Nederlands en auteur van vele boeken over gnostiek, esoterie, spiritualiteit, androgynie en het vroege christendom.

  • datum: woensdag 8 april 2015
  • tijd: 20.00 – 22.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)
  • zaal: Pentagram boekwinkel
  • adres: Bakenessergracht 1, 2011 JS Haarlem
  • kosten: € 10,–