Citaten en uitspraken van de online-modules Spirituele Pasen en Spirituele Pinksteren

In symbolische en universele zin verwijzen zowel het joodse als het christelijke paasfeest naar processen van vernieuwing, transformatie en innerlijke bevrijding.
Beschouwing spirituele pasen palmzondag

Werkelijke mythen zijn geen fantasieën maar onthullingen van diepe waarheden vanuit levende ervaringen. Mythen vloeien voort uit het domein van de menselijke ziel.
Beschouwing spirituele pasen maandag

Het vervullen van onze innerlijke opdracht houdt in dat we onze ‘dode’ microkosmos weer tot leven wekken op basis van het christusbeginsel.
Beschouwing spirituele pasen dinsdag

Als het christusprincipe in de mens is ontwaakt en de innerlijke Christus in hem een zekere kracht heeft verkregen, dan worden de zeven stralen in hem werkzaam.
Beschouwing spirituele pasen woensdag

De ontwikkeling van de innerlijke mens vraagt specifieke voeding die de leerling van de ziel in eerste instantie niet zelf kan aantrekken of prepareren
Beschouwing spirituele pasen donderdag

Tijdens een spiritueel proces wordt zuivere zielekracht, gesymboliseerd door kostbare olie, voorzichtig uit de persoonlijkheid vrijgemaakt en in een speciaal vat, het ziele-lichaam, verzameld.
Beschouwing spirituele pasen goede vrijdag

Jezus ging de mysterieweg, werd verbonden met Christus en maakte door zijn kruisgang de christuskracht vrij voor de gehele mensheid.
Beschouwing spirituele pasen stille zaterdag

Elke dag ademen we de opstanding in. Zij is daar al oneindig lange tijd, en zij is daar omdat zij bij de mens hoort.
Beschouwing spirituele pasen paaszondag

De zaden met een christelijke signatuur die in het verleden zijn gezaaid, kunnen nu in miljoenen mensen ontkiemen en uitgroeien tot krachtige bomen die vruchten dragen: de vruchten van de geest.
Beschouwing spirituele pinksteren zondag

Fundamenteel is alles met alles verbonden, op alle gebieden van stof en geest is er volkomen eenheid.
Beschouwing spirituele pinksteren maandag

De nieuwe mens heeft deel aan de eeuwigheid, een goddelijke dimensie buiten ruimte en tijd, en is in die zin als de engelen.  Maar hij is geen engel, en zal dat ook niet worden. Hij is dan werkelijk Mens met een hoofdletter.
Beschouwing spirituele pinksteren dinsdag

Om het gnostieke licht in de wereld te kunnen weerspiegelen zijn een vrome en moreel hoogstaande levenswijze niet voldoende; een volwaardige gnostieke lichtspiegel vraagt vernieuwing naar geest, ziel en lichaam.
Beschouwing spirituele pinksteren woensdag

Wanneer de persoonlijkheid het nieuwe hogere verlangen brandend houdt en de impulsen van de ziel door vele weerstanden heen volgt, verandert deze.
Beschouwing spirituele pinksteren donderdag

Ware spiritualiteit heeft altijd betrekking op de dimensie van de ziel. De zielegestalte, het opstandingslichaam, is vooralsnog voor de mens de hoogst bereikbare staat
Beschouwing spirituele pinksteren vrijdag

De vernieuwde lichaamsgestalte moet worden losgemaakt van de natuurlijke mens zodat deze ‘geboren’ kan worden in zijn natuurlijke gebied, het koninkrijk van de ziel. Daarom moet Jezus ‘ten hemel varen’.
Beschouwing spirituele pinksteren zaterdag

De heilige geest komt een individu of een groep niet zomaar aanwaaien. Die moet heel bewust worden ontvangen en gedynamiseerd.
Beschouwing spirituele pinksteren pinksterzondag

Citaten spirituele pasen en spirituele pinksteren.001

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *