De bevrijding van de hemelse mens, de opstanding als universeel gegeven volgens Jan ven Rijckenborgh in ‘De grote omwenteling’

Wanneer de broederschap van het Rozenkruis bezig is om de wijsbegeerte die betrekking heeft op de wording en de bevrijding van de hemelse mens, de heilige wetenschap van de wedergeboorte, bij zijn studenten ingang te doen vinden, mag niemand veronderstellen dat het hier zou gaan om een eigenwillige nieuwe wijsheid, om een nieuwe wetenschap.

Veeleer is er sprake van een verloren gegane wetenschap die door het moderne Rozenkruis opnieuw aan het daglicht moet worden getild.

Er wordt hier gesteld een weg tot heiligmaking die in de naast liggende toekomst voor velen hoogst actueel zal worden, reden waarom de broederschap mag spreken over ‘het nieuwe inwijdingsmysterie voor de komende era’.

De universele waarheid, die in deze wereld verzonken is, is op alle mogelijke en onmogelijke wijzen bevlekt en geschonden, en zij moet nu verheven worden, waar een nieuwe dag lichtend aanbreekt over de wereld.

En zoals men weet, zal dit grote werk zich voltrekken als een vele aanzichten bezittende ingrijpende wereldrevolutie van kosmische, atmosferische en geestelijke aard.

Wanneer de broederschap van het Rozenkruis voor de lezer stelt, het wonder van de hemelse mens, die onsterfelijk uit het graf van de natuur oprijst, dan dient hij zich te realiseren dat dit heilsfeit niet slechts wordt veilig gesteld in de evangeliën, doch dat deze waarheid van ver voor onze jaartelling tot hem wordt overgedragen.

Denk slechts aan de wondere legende van Noach, die zich een ark, een nieuwe woning maakt en daarmee de vloed van de natuur ontstijgt. Er staat, hoe deze ark tenslotte aankomt op de berg Ararat, en de simpele theoloog tekent daarbij aan, dat deze berg waarschijnlijk gevonden worst in Oost-Armenië.

Doch zij, die de Heilige Taal verstaan, zij weten dat de aankomst op de berg Ararat betrekking heeft op een klassieke opstanding in het hemels lichaam. Iemand die op de berg Ararat aankomt is een ‘waardige’, een ‘volmaakte’. Zo een is los van het wiel, ontslagen van reïncarnatie. Zo een werd een Arya genoemd, een Ariër.

Een Arya is een volledig bevrijde hemelse mens. En als de oude verhalen gewagen van het binnenkomen van de Ariërs in verre oostelijke landen, mensen, schoon van gedaante en aangezicht en met zeer verheven leringen, dan getuigen deze verhalen van één van de historische aanrakingen van de gevallen mensheid door de hemelse broederschap, en de de verloren zonen weer terug te voeren tot het vaderhuis, het hemelse koninkrijk, het tehuis van de Arya’s.

En tot Aryaschap wordt ook de mens van de nieuwe era geroepen en zal de mensheid andermaal ondergaan een intensieve greep van de hemelingen. En denk bij uw bezinning op deze oude en toch weer zo nieuwe wijsheid vooral ook aan de alchemie.

De ware alchemie is de wetenschap die voor het tegenwoordige historische tijdperk als exact weten geheel en al verloren is gegaan. Deze wetenschap bevatte de ware kennis met betrekking tot de dusgenaamde transmutatie of wedergeboorte, dat wil zeggen de oplossing van het onedele, niet in God begrepene, en het vervaardigen van het edele, het hemelse, het ware goud.

De alchemie werd onder drie van elkaar te onderscheiden aspecten bestudeerd en beoefend, namelijk het kosmische, het menselijke en het aardse aspect.

Het kosmische betrof de bezinning op het plan van God met de wereld, het menselijke aspect concentreerde zich op de taak en de aard van de ware mens in dit wereldveld, en het aardse aspect betrof de verlossing van de aardgebonden hogere mens uit de begoocheling en zijn terugkeer tot het Vaderhuis.

Zo ziet men, dat de wedergeboorte, zoals Christus die stelt aan Nicodemus, de wedergeboorte uit ‘geest en water’, door een vernieuwde Geest uit de oorspronkelijke ‘Materia Magica’ , tot in het diepste diep van de wereldhistorie beoefend werd, en dat de broederschap van het Rozenkruis niet als nieuwlichter, doch als dienaar van de zeer eerwaardige en oude broederschap van het onbeweeglijk koninkrijk, ‘De Fraternitatis Universalis’, de ware weg andermaal mag aanduiden,

En zo, van deze geest doordrongen, plaats de broederschap de lezer voor het Paasfeest, een feest waarop het inzicht tot de lezer moet doordringen van de weg die voert van het sterfelijke naar het onsterfelijke, van het aardse naar het hemelse.

Bron: De grote omwenteling van Jan van Rijckenborgh

Het wonder van de hemelse mens die uit het graf van de natuur oprijst 600

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *