De laatste intocht in Jeruzalem. Hoofdstuk 67 van Het evangelie van de heilige twaalven

 

Op de eerste dag van de week naderden zij Jeruzalem en kwamen aan te Bethfagé en Bethanië, bij de Olijfberg. Hij stuurde twee van zijn leerlingen eropuit met de opdracht: ‘Ga naar het dorp dat voor u ligt, daar zult u een ezel aantreffen die vastgebonden is en waarop nog niemand gezeten heeft; maak hem los en breng hem hier. Als iemand aan u vraagt: Waarom doet u dat, zeg dan dat de heer hem nodig heeft en zij zullen hem direct aan u geven.’

Citaten uit Het evangelie van de heilige twaalven van Gideon Jasper Ouseley voor spirituele pasen online programma.002

Zij gingen op weg en vonden de ezel vastgebonden op het kruispunt van twee wegen. Zij maakten hem los. Er stonden echter enkele mensen die vroegen: ‘Wat doet u daar met de jonge ezel; u maakt hem los?’ Toen zij antwoordden zoals Jezus hen opgedragen had lieten …..

Bron: Hoofdstuk 67 van Het evangelie van de heilige twaalven

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *