De online module Spirituele Pinksteren start op zondag 17 mei 2015

In de derde en laatste gratis online module van een serie over de innerlijke betekenissen van de drie grote christelijke hoogfeesten wordt de realiteit van de vrijmakende kracht van de heilige, heelmakende geest uiteengezet.

Deelnemers ontvangen in de week voor Pinksteren dagelijks een e-mail met links naar een beschouwing en een verhaal die ze kunnen lezen en/of beluisteren.

De heilige geest is een zevenvoudige onaardse kracht waarin de ware aard en de hoge taak van het ware mens-zijn kan worden gerealiseerd.

Deze derde module, Spirituele Pinksteren, biedt een verdieping van wat in de vorige twee modules over Kerstmis en Pasen aan de orde is geweest, maar kan ook als zelfstandige module worden gevolgd.

De beschouwingen van de module ‘Spirituele Pinksteren’ zijn, evenals die van ‘Spirituele Pasen’, gebaseerd op Het evangelie van de heilige twaalven van Jasper Gideon Ouseley. Dit evangelie is uitgebreider dan de evangeliën uit de Bijbel en het richt zich meer tot de innerlijke mens, de Andere-in-ons.

Spirituele Pinksteren beleef de innerlijke betekenis van pinksteren online module van Pentagram boekwinkel 600

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *