De tempelreiniging volgens de kinderbijbel van Nita Abbestee

Nadat Jezus in Jeruzalem was aangekomen, ging hij de tempel binnen. In die dagen waren sommige tempels zo groot en zo ruim gebouwd, dat eer honderden mensen een plaats in konden vinden. Dat was met deze tempel ook het geval. Maar toen Jezus daar binnenkwam, zag hij dat hier wel heel vreemde dingen gebeurden.

In het midden was een grote ruimte als een soort marktplaats ingericht. Er stonden koeien, ossen en schapen vastgebonden aan de pilaren en hier en daar grote manden met duiven erin. Al die dieren werden daar verhandeld onder luid geschreeuw en geroep van de kooplieden. Aan kleine tafels zaten de geldwisselaars en vele mensen liepen er tussendoor om alles te bekijken.

Denk je eens even in: een tempel! Een huis, waarin alleen de uiterste stilte en in de meest serene sfeer de kracht vanuit het goddelijk koninkrijk in mensenharten werkzaam kan zijn, daar werd huisgehouden met groot lawaai en met geen andere gedachten dan winst en voordeel!

Daar trad Jezus nu binnen en overzag alles. Weet je wat hij deed? We lezen in de heilige taal van de bijbel dat hij van en touw een zweep maakte en alle koeien en ossen en schapen naar buiten dreef! Toen keerde hij de tafels van de geldwisselaars om, zodat hun geld over de grond rolde en iedereen op de grond rond kroop om het zijne weer bij elkaar te zoeken.

tempelreiniging door Jezus in Jeruzalem William HoleVerder beval hij de duivenverkopers om de dieren dadelijk weg te brengen. Er heerste natuurlijk plotseling grote verwarring onder al die mensen. Ze waren immers al zo heel lang gewend om de tempel voor dit doel te gebruiken. En Jezus sprak tot allen: ‘Staat er niet geschreven, dat mijn huis een bedehuis zal heten voor alle volkeren? Maar  jullie hebben het tot een rovershol gemaakt!’

Nog nooit hadden zijn discipelen hem zo streng en zo onverbiddelijk zien optreden. Hij rustte niet, voordat alles wat niet in de tempel hoorde was verwijderd en de hele ruimte volkomen was gereinigd. Daarna mochten allen die wilden binnenkomen. En Jezus sprak tot hen over het koninkrijk van God, over de liefde van zijn Vader voor hen allen.

Er waren velen die hem voor het eerst hoorden en zij verwonderden zich over alles wat hij hun leerde. Natuurlijk kwamen ook de schriftgeleerden en de overpriesters om naar hem te luisteren. Zij merkten hoe groot en machtig de invloed van Jezus’ worden op de mensen was. En meer nog dan ooit tevoren zochten zij naar strafbare dingen om hem gevangen te kunnen nemen. Maar dat lukte hen niet.

Afbeelding: William Hole

Tekst: Jeugdbijbel van Nita Abbestee

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *