donaties

Pentagram boekwinkel vindt het belangrijk om kennis en ervaring op het gebied van spiritualiteit beschikbaar te stellen aan een zo groot mogelijke groep mensen die daar ontvankelijk voor zijn. Deelname aan onze online-programma’s is daarom gratis. Aan het maken, promoten en organiseren van zulke modules zijn echter wel aanzienlijke kosten verbonden. Daarom zijn we heel dankbaar voor donaties. Als richtlijn kunt u uitgaan van een vrijwillige bijdrage van € 10 per module.

KLIK VOOR UW ONLINE DONATIE

Rozekruis Pers, Haarlem, IBAN NL11ABNA0560177593