Gedicht Pinksteren: O, Heil’ge Geest, daal neer…

O Heil’ge Geest, daal neer.
Verbind mij met U, Heer,
Straal door mij heen met Uwe liefdestromen,
O Trooster, kom nabij,
Verschijn nu aan mijn zij,
Ontsteek mijn wezen dat in U wil wonen.

Dat aards verlangen wijk’,
Door Uwen brand bezwijk’,
Heel ‘t oude zelf in Uwe vlam verterend.
Dat nu uw wonder licht
Izijn werk verricht,
Mijn ganse zelf in lichtgewaad verkerend.

Laat heil’ge liefdekracht
Mij leiden door de nacht,
Nederigheid mijn diepste wezen omgorden.
Nederigheid van hart,
vragend het kleinste part,
Zich schamend over hoogmoed en tekorten.

En deze hunkering
Naar zieleloutering,
Zal ver uitstijgen boven mens’lijk begrijpen.
Want niemand kent haar kracht
tot men ontvangt de macht
die de geestziel tot volheid zal doen rijpen.

Bron: Tijdschrift De Topsteen, maart 1977

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *