Gnostiek begrip van het leven van Jezus, gnostiek gedicht van Marcel Messing

Sta op, gij allen die kreupel door het leven gaat,
omdat ge licht èn duisternis dienen wilt.
Open uw ogen, gij blinden voor het Licht.
Open uw oren, gij doven voor Gods Woord.

Sta op, gij doden in uw lichaamsgraf
en hoor de stem van uw eeuwige God.
Open uw graven van stervend vlees
en laat schijnen het onmetelijke Licht.

O Christus, Brood des Levens, eeuwig Manna,
spijzig onze harten in uw Licht.
Open het tabernakel van ons gouden hoofd
opdat Gij wordt in mij en ik in U!

O Christus, uw vlees is waarlijk spijs,
want het is het vlees der opstanding.
Uw bloed is waarlijk drank
want het is het bloed van de eeuwige Geest!

Maar ons ik kan niet begrijpen
wat gij o God in ons hart openbaart,
het pleegt verraad gelijk Judas en Mordred
als Christus werkelijk spreken gaat.

O mag in ons eens de ware geboorte voltrokken worden,
de wedergeboorte uit water en geest.
Ons licht zal dan in heel de wereld schijnen
en duisternis sterft een eenzame dood.

Daarom, ontwaak uit de dodeslaap
en verhoog de zoon des mensen in uw eigen tempel.
Reinig het bloed van uw rode Jordaan
en zie: de Vader en uw Christus zijn één.

Hoort, God spreekt reeds lang in uw hart.
Ziet! Zijn Licht straalt reeds in uw hoofd
als gij leeft uit Hem die in u is,
die was voordat ik zijn Licht verbrak.

Treed dan door de deur der witte schapen,
de hartepoort door Jezus’ kracht bewaakt.
Geen andere deur leidt ten eeuwige leven
dan de hartepoort van uw heelal.

Jezus is de goede herder, zie hem aan.
Hij wijst ons de stille weg van hart en hoofd,
spijzigt ons met nieuwe levenskracht,
lest onze dorst ten eeuwigheid.

Wordt dus Jezus gelijkvormig,
ga de weg van de Heiligende Geest.
Laat Christus uw tempel bewonen,
wordt dienstknecht van het innerlijke Licht.

Geen steen kan uw Christus stenigen,
geen laster kan uw God smaden,
want slechts onwetenden stenigen en smaden
wat in henzelf geen hoeksteen meer is.

O mysterie aller mysteriën,
Gods zonen en dochteren zijn wij allen.
Word dus de God die gij zijt.
Dood de waan van uw ijdele ik.

Jezus leidt immers tot Christus,
als ge de weg gaat van het Licht.
En zie, ge draagt reeds de nieuwe klederen
zoals Lazarus, die verrees uit zijn oude lichaamsgraf.

Wie zijn aardse leven verliest,
zal het eeuwige winnen.
Ga dus de innerlijke weg
van het kruis dat uw lichaam is.

Reinig uw voeten in Christus bron,
opdat gij in nieuw leven wandelen zult.
Reinig ook uw handen en hoofd,
opdat het geestvuur weer in u stralen kan.

Drijf uit het oude Judasbewustzijn
en besef dat de Christus in u,
één is met de Vader-Moeder,
die woont in de Heiligende Geest.

Zie, Jezus wordt nu in u bewust
en de ware genezing neemt haar aanvang.
Geen macht der wereld die dat werkelijk wil,
geen duisternis die dit prille licht bejubelen kan.

Want steeds als het goddelijk kind
in ons wordt geboren,
willen machten der duisternis doden
wat uit zichzelve onsterfelijk is.

Maar geen macht der duisternis,
geen viervorst van het kwaad,
kan als Herodes doden of berechten
wat onsterfelijk en vol waarheid is.

Daarom, als Jezus in uzelf is geboren,
zal het ik zich niet meer verzetten,
want de machten der duisternis
zijn reeds geoordeeld door het Licht.

Drievoudig moet uw ziel echter ontwaken,
drie tempels moet ge vernieuwen.
Hart, hoofd en handen moeten samengaan,
willen wij niet als Petrus het Licht verloochenen.

De beker op het christelijke pad
moet ledig worden.
Uw lichaam worde u tot een heilige graal,
opdat het Licht vervulle wat eens in duisternis was.

Daarom, wie het pad gaat,
gaat de innerlijke weg van kruisiging,
Hij kruisigt zijn ik in het kruispunt
waar eeuwigheid en tijd elkaar ontmoeten gaan.

De wereld zal u dan bespuwen.
Zij kan u niet meer dragen,
schenkt liever vrijheid aan een moordenaar
dan één die vrij wordt in de Geest.

Draag liefdevol de pijn
van het beperkte denken met een doornenkroon,
want slechts door doornen
vindt men de witte en de gouden roos.

Verdraag de spot en geselslagen
van hen die onwetend zijn.
En zie: het lichaam moe geslagen,
is bereid tot ware kruisiging.

O mystieke kruisiging,
die Jezus voert van Bethlehem tot Golgotha,
de Via Dolorosa
om Christus als zon te laten stralen.

O Golgotha, heilige schedelplaats,
waarin zeven nieuwe lichten branden,
ontstoken door zuiver Christuslicht.
O schedelplaats van waarachtig denken.

Hoort! Daar klinkt het consummatum est!
Hart en hoofd zijn één.
En zie: als bewijs stroomt zuiver licht
uit de zijde van vernieuwing.

Dan volgt de graflegging.
Het oude lichaam wordt ten grave gedragen
om het nieuwe te doen verrijzen
uit het oude lichaamsgraf.

Jubelt! Weer is Christus
uit de doden opgestaan, maar nu in u.
Eens waart gij levend dood,
nu zijt ge levend geworden uit de dood.

Hoe prachtig schittert het gouden bruiloftskleed.
Het wordt door een ieder die zien kan, nu gezien.
Geen die het nog aanraken mag,
want handen zijn te zwak voor het eeuwige Licht!

O mystieke kruisiging, verborgen heilsgeheim.
Wie aan het kruis wordt gehangen,
zal overwinnen in de Geest,
zal ademen, ja, eeuwig ademen in de liefde van God.

Bron: ‘De weg der katharen, dertien zangen van een troubadour’ van Marcel Messing

Marcel Messing quote over de opstanding 600

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *