Het eigenlijke werk van de Opgestane volgens Karl von Eckartshausen: harmonie en evenwicht herstellen

Hier, op deze aarde, heeft de Christus zijn bloed vergoten, om hier weer de kiem van het leven te brengen. Hier moet deze kiem zich ontwikkelen en de vruchten van de geest dragen.

Hier, waar Christus geboren werd, waar hij leed, bespot werd en stierf, zal hij in al zijn heerlijkheid verschijnen onder hen die Hem volgen en door zijn geest definitief de verlossing van de mensheid bewerkstelligen.

Hier, waar zijn kruis voor sommigen dwaasheid betekent en voor anderen een ergernis, hier moet de wijsheid van zijn overwinning openbaar worden.

Al het innerlijke wordt in het uiterlijke openbaar. En al het uiterlijke moet gedaante en vorm krijgen, opdat het een wezenheid kan worden. Zo openbaart zich ook het rijk van God van binnen naar buiten, en de goddelijke geest geeft kracht en macht en brengt alles tot aanzijn.

Hoe hadden dood en hel overwonnen kunnen worden indien hier, waar dood en hel gewoed hadden, hun kracht en macht niet verbroken zou zijn?

Adam werd niet geschapen als geest, maar als een volmaakte geestmens. Door de zonde verloor hij zijn volmaaktheid, waardoor het kwaad en de dood over zijn nageslacht kwam. De Verzoener, die alles weer tot volmaaktheid zal brengen, zal de menselijke waardigheid op deze aarde herstellen, en alles wat de mens door Adam verloren heeft, zal hij door Christus hervinden.

Het verstand zal door Christus wijsheid vinden, het hart liefde, en de zelfwerkzaamheid de kracht van de geest van God. Zo zullen gelukzaligheid, tevredenheid en vreugde tot de uitverkorenen van het mensdom komen en zal het rijk van Jezus, de Messias, het rijk van wijsheid en liefde, gegrondvest worden.

De hoogste vorm en volmaaktheid van de menselijke natuur openbaart zich in een harmonische wisselwerking tussen verstand, wil en zelfwerkzaamheid van de mens. Disharmonie is de bron van alle ontreddering en ellende.

Verstand en wil zonder zelfwerkzaamheid doen merg en gebeente in vruchteloos verlangen verteren. Verstand zonder liefde maakt wreed en hard. Liefde zonder verstand of rede slaat wonden in plaats van ze te genezen. Handelen zonder liefde veroorzaakt dood in plaats van leven. De gehele ellende waarin onze pelgrimage in onze dagen verkeert, vindt haar bron in deze disharmonie.

Het eigenlijke werk van de Opgestane is het tenietdoen van deze disharmonie. Dat is het goddelijke doel van de opvoeding van de mensheid: overal in zijn gemeente harmonie en evenwicht te herstellen.

Bron: Enkele woorden uit het binnenste van Karl von Eckartshausen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *