Het geestelijk lichaam, opstandingslichaam of verheerlijkt lichaam volgens mysteriescholen: het gewaad zonder naad of gouden bruiloftskleed

 

Het herstel van de juiste verhouding tussen de verschillende werelden in het eigen wezen van de mysterieleerling is verbonden met een proces waar alle mysteriescholen over spreken, maar dat voor het zintuiglijk bewustzijn beslist absurd moet klinken. Het is het verdwijnen van het verschijnsel ‘dood’.

Vanuit de optiek van mysteriescholen is dit proces vanzelfsprekend en logisch. In de toestand van het verstoorde evenwicht zijn de zinnen- en schaduwwereld op grond van het principe van eigenmachtigheid tot op zekere hoogte afgescheiden van de geestelijke wereld.

Zij ontwikkelen een wetmatigheid in plaats van functie en expressie van de geestelijke wereld te zijn, en verliezen daardoor het directe contact met deze wereld. De gevolgen hiervan zijn storingen, conflicten en ontbindingsverschijnselen in de schaduw- en zinnenwereld.

Het lichaam van de mens, met inbegrip van zijn gedachten, gevoelens en wilswerkingen, is onderhevig aan dezelfde ontbindingsverschijnselen, daar hij deel uitmaakt van de zintuiglijke wereld.

Ook de ziel van de mens is onderworpen aan deze ontbindingsverschijnselen, daar zij geheel vervuld is met de krachten van de wereld van het karma en de demonen. Lichaam en ziel van de mens zijn sterfelijk.

Het ware zelf van de mens als krachtlijnenstructuur van de wereld van de Geest is onsterfelijk. Wordt dit ware zelf weer bewust en werkzaam, dan verandert het ziel en lichaam van de mens zo dat zij weer bij de Geest passen. Dan bieden zij het ware zelf de mogelijkheid zich in het stoffelijke te openbaren.

Anders gezegd: uit de veranderende energieën en substanties van de schaduw- en zinnenwereld bouwt het zich een hem passende ziel en een geestelijk lichaam op. Op de weg van de mysteriën ontstaan uit het ware zelf langzamerhand nieuwe structuren van denken, voelen en willen, die zich met een soort stoffelijkheid omkleden.

Deze ziel is afgestemd op de onsterfelijke Geest en dit lichaam leeft uit de krachten van de Geest. Ze zijn allebei onsterfelijk. Helemaal aan het eind van de mysterieweg zijn voor het ware zelf, met zijn nieuwe ziel en geestelijk lichaam, ziekte, ouderdom en dood, eigenschappen van de schaduw- en zinnenwereld, verdwenen.

Het fysieke lichaam, dat de mysterieleerling als bewoner van de zinnen- en schaduwwereld ook nog bezit, blijft buiten deze ontwikkelingen om bestaan en sterft op de voor hem bestemde tijd.

Alle mysteriescholen verwijzen op hun manier naar deze processen, die plaatsvinden op de weg van de mysteriën. Hoe ver een afzonderlijke mysterieleerling in dit opzicht komt, is van secundair belang. Het gaat in de eerste plaats om bewustwording van het ware zelf, dat werkzaam wordt, met als gevolg een opstanding naar geest en ziel. Dan wordt ook een geestelijk lichaam opgebouwd dat als uitdrukking van de Geest onsterfelijk is.

Tekst : ‘Mysteriescholen’ van Konrad Dietzfelbinger

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *