Zestien korte citaten uit Het evangelie van de heilige twaalven van Gideon Jasper Ouseley

Gezegend is het koninkrijk van onze voorvader David en gezegend hij die komt in de naam van de allerhoogste.
Het evangelie van de heilige twaalven 67:5

Zelfs onder de profeten en hen die ingewijd zijn in het wezen van de Christus is het woord van de dwaling aangetroffen. Er zijn echter heel veel dwalingen die door liefde bedekt worden.
Het evangelie van de heilige twaalven 69:6

Vernietig deze tempel en in drie dagen zal ik hem laten herrijzen.
Het evangelie van de heilige twaalven 71:5

Wandelt op de weg en u zult God vinden. Zoekt de waarheid en de waarheid zal u vrij maken. Leeft in het leven en u zult de dood niet zien.
Het evangelie van de heilige twaalven 75:12

Waakt en bidt opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig maar het vlees is zwak.
Het evangelie van de heilige twaalven 77:8

Mijn koninkrijk is niet van deze wereld.
Het evangelie van de heilige twaalven 81:8

Waarom zoekt u de levenden bij de doden? Hij is niet hier; hij is opgestaan!
Het evangelie van de heilige twaalven 84:8

Onderwijst de heilige wet van de liefde die ik u gegeven heb.
Het evangelie van de heilige twaalven 87:7

Voorwaar, dit zijn uw medeschepsels in de grote goddelijke huishouding; ja, zij zijn uw broeders en zusters die de levensadem van de eeuwige delen.
Het evangelie van de heilige twaalven 34:9

Ik ben een wandelaar die plaats na plaats en huis na huis wisselt, totdat ik aankom in de stad en het huis, die eeuwig zijn.
Het evangelie van de heilige twaalven 37:8

Zoals allen in Adam sterven, zullen allen in Christus levend gemaakt worden.
Het evangelie van de heilige twaalven 46:25

Ik ben het Licht van de wereld; die mij volgt zal niet in de duisternis wandelen, maar het Licht van het leven bezitten.
Het evangelie van de heilige twaalven 50:1

Ik ben de weg, de waarheid en het leven, en wie leeft en gelooft in mij, zal nooit meer sterven.
Het evangelie van de heilige twaalven 56:10

Weest trouw aan het Licht dat u bezit, totdat u een hoger Licht gegeven wordt. Zoekt meer Licht en u zult het overvloedig verkrijgen; rust niet totdat u het gevonden hebt.
Het evangelie van de heilige twaalven 90:9

Dan zal het Licht schijnen en de duisternis voorbij gaan. Het ware koninkrijk zal dan gesticht worden dat in de wereld, maar niet ván de wereld zal zijn.
Het evangelie van de heilige twaalven 95:4

Zij werden allemaal met de heilige geest vervuld en begonnen in die talen te spreken die de geest hun doorgaf.
Het evangelie van de heilige twaalven 96:9

Bron: Het evangelie van de heilige twaalven

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *